งานพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

วันที่ 6 ธันวาคม 2559 อบต.นิคม กับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สวดพระพุทธมนต์ สวดอภิธรรม เจริญภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ เนื่องในโอกาส บำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา พ่อค้า ชมรมองค์กร ประชาชน ฯลฯ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

IMG_2969

IMG_2969

IMG_3008

IMG_3008

IMG_3029

IMG_3029

IMG_3055

IMG_3055

IMG_3075

IMG_3075

IMG_3079

IMG_3079

IMG_3084

IMG_3084

IMG_3085

IMG_3085

IMG_3089

IMG_3089

IMG_3107

IMG_3107

IMG_3108

IMG_3108

IMG_3122

IMG_3122

IMG_3138

IMG_3138

IMG_3142

IMG_3142

IMG_3152

IMG_3152

IMG_3154

IMG_3154

IMG_3164

IMG_3164

IMG_3170

IMG_3170

IMG_3171

IMG_3171

IMG_3177

IMG_3177

IMG_3178

IMG_3178

IMG_3179

IMG_3179

IMG_3181

IMG_3181

IMG_3187

IMG_3187

IMG_3189

IMG_3189

IMG_3192

IMG_3192

IMG_3208

IMG_3208

IMG_3211

IMG_3211

IMG_3216

IMG_3216

IMG_3233

IMG_3233

IMG_3235

IMG_3235

IMG_3238

IMG_3238

IMG_3240

IMG_3240

IMG_3247

IMG_3247

IMG_3252

IMG_3252

IMG_3254

IMG_3254