เห่ย์เรือน้อมเกล้า ปวงข้าพระพุทธเจ้าแสดงอาลัย

25/11/59 อบต.นิคมร่วมงานถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ ดุลยเดช “เห่เรือน้อมเกล้า ปวงข้าพระพุทธเจ้า แสดงอาลัย" เพื่อน้อมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ธ ผู้สถิตในดวงใจชาวไทยทั่วเหล้า ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

IMG_2785

IMG_2785

IMG_2838

IMG_2838

IMG_2846

IMG_2846

IMG_2864

IMG_2864

IMG_2888

IMG_2888

IMG_2889

IMG_2889

IMG_2894

IMG_2894