โครงการอบรมให้ความรู้การทำน้ำหมักชีวภาพและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

21/12/59 อบต.นิคม ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้การทำน้ำหมักชีวภาพและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จากการคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ศาลาประชาคมบ้านสระกอไทร หมู่ที่ 5 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

IMG_3333

IMG_3333

IMG_3343

IMG_3343

IMG_3347

IMG_3347

IMG_3359

IMG_3359

IMG_3370

IMG_3370

IMG_3371

IMG_3371

IMG_3373

IMG_3373

IMG_3390

IMG_3390

IMG_3402

IMG_3402

IMG_3409

IMG_3409

IMG_3412

IMG_3412

IMG_3419

IMG_3419

IMG_3435

IMG_3435

IMG_3444

IMG_3444

IMG_3445

IMG_3445

IMG_3446

IMG_3446

IMG_3462

IMG_3462

IMG_3465

IMG_3465

IMG_3468

IMG_3468

IMG_3476

IMG_3476

IMG_3480

IMG_3480

IMG_3486

IMG_3486

IMG_3493

IMG_3493

IMG_3495

IMG_3495

IMG_3501

IMG_3501

IMG_3506

IMG_3506

IMG_3509

IMG_3509

IMG_3513

IMG_3513

IMG_3515

IMG_3515

IMG_3516

IMG_3516

IMG_3521

IMG_3521

IMG_3523

IMG_3523

IMG_3524

IMG_3524

IMG_3525

IMG_3525

IMG_3528

IMG_3528

IMG_3540

IMG_3540

IMG_3541

IMG_3541