งานรัฐพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)

20/1/60 อบต.นิคมร่วมดำเนินการงานรัฐพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในช่วงเย็น เวลา 15.00 น. เป้นต้นไป ณ วัดอัมพวัน ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

IMG_4212

IMG_4212

IMG_4216

IMG_4216

IMG_4236

IMG_4236

IMG_4242

IMG_4242

IMG_4294

IMG_4294

IMG_4296

IMG_4296

IMG_4298

IMG_4298

IMG_4300

IMG_4300

IMG_4304

IMG_4304

IMG_4309

IMG_4309

IMG_4315

IMG_4315

IMG_4319

IMG_4319

IMG_4322

IMG_4322

IMG_4332

IMG_4332

IMG_4337

IMG_4337

IMG_4341

IMG_4341

IMG_4350

IMG_4350

IMG_4357

IMG_4357

IMG_4381

IMG_4381

IMG_4385

IMG_4385

IMG_4386

IMG_4386

IMG_4392

IMG_4392

IMG_4393

IMG_4393

IMG_4400

IMG_4400

IMG_4405

IMG_4405

IMG_4409

IMG_4409

IMG_4411

IMG_4411

IMG_4413

IMG_4413

IMG_4414

IMG_4414

IMG_4431

IMG_4431

IMG_4433

IMG_4433

IMG_4440

IMG_4440

IMG_4449

IMG_4449

IMG_4451

IMG_4451

IMG_4454

IMG_4454

IMG_4458

IMG_4458

IMG_4461

IMG_4461

IMG_4475

IMG_4475

IMG_4476

IMG_4476

IMG_4479

IMG_4479

IMG_4483

IMG_4483

IMG_4485

IMG_4485

IMG_4487

IMG_4487

IMG_4489

IMG_4489

IMG_4497

IMG_4497

IMG_4500

IMG_4500

IMG_4516

IMG_4516

IMG_4532

IMG_4532

IMG_4536

IMG_4536

IMG_4553

IMG_4553

IMG_4560

IMG_4560

IMG_4581

IMG_4581

IMG_4593

IMG_4593