โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2-3 กุมภาพันธ์ 2560 อบต.นิคม พร้อมด้วยประชาชนชาวตำบลนิคม ทั้ง 15 หมู่บ้านเข้าศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแนวทางหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง และได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร แหล่งเรียนรู้และสร้างอาชีพที่ยั่งยืน ซึ่งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีเป้าหมาย คือ มุ่งฝึกอาชีพเกี่ยวกับงานศิลปหัตถกรรมต่างๆให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ส่วนหลักสูตรและวิชาที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเปิดสอน ประกอบด้วย การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยพืช การแกะสลัก การจักสาน การทำตุ๊กตา การทำดอกไม้ประดิษฐ์ การทำเครื่องเรือน การทอผ้า ผลิตภัณฑ์จากผ้า การย้อมสี ช่างเชื่อมและเครื่องเคลือบดินเผา เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้เข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง ด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

1

1

11

11

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

99

99

993

993

IMG_3

IMG_3

IMG_4794

IMG_4794

IMG_4805

IMG_4805

IMG_4856

IMG_4856

IMG_4858

IMG_4858

IMG_4859

IMG_4859

IMG_4860

IMG_4860

IMG_4864

IMG_4864

IMG_4867

IMG_4867

IMG_4875

IMG_4875

IMG_4877

IMG_4877

IMG_4878

IMG_4878

IMG_4879

IMG_4879

IMG_4882

IMG_4882

IMG_4888

IMG_4888

IMG_4892

IMG_4892

IMG_4893

IMG_4893

IMG_4894

IMG_4894

IMG_4928

IMG_4928

IMG_4929

IMG_4929

IMG_4959

IMG_4959

IMG_4988

IMG_4988

IMG_4995

IMG_4995

IMG_4996

IMG_4996

IMG_4999

IMG_4999

IMG_5000

IMG_5000

IMG_5001

IMG_5001

IMG_5006

IMG_5006

IMG_5008

IMG_5008

IMG_5009

IMG_5009

IMG_5010

IMG_5010

IMG_5015

IMG_5015

IMG_5016

IMG_5016

IMG_5026

IMG_5026

IMG_5028

IMG_5028

IMG_5029

IMG_5029

IMG_5031

IMG_5031

IMG_5038

IMG_5038

IMG_5040

IMG_5040

IMG_5043

IMG_5043

IMG_5044

IMG_5044

IMG_5045

IMG_5045

IMG_5050

IMG_5050

IMG_5052

IMG_5052

IMG_5053

IMG_5053

IMG_5058

IMG_5058

IMG_5059

IMG_5059

IMG_5060

IMG_5060

IMG_5063

IMG_5063

IMG_5094

IMG_5094

IMG_5095

IMG_5095

IMG_5096

IMG_5096

IMG_5097

IMG_5097

IMG_5098

IMG_5098

IMG_5099

IMG_5099

IMG_5100

IMG_5100

IMG_5101

IMG_5101

IMG_5102

IMG_5102