วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

13/1/60 อบต.นิคมกับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.นิคม ได้แก่ รร.บ้านสระกอไทร รร.บ้านหนองม่วง รร.บ้านหัวช้าง รร.บ้านดงยายเภา และ รร.บ้านหัวช้าง และกิจกรรมในศพด.ทั้ง 4 แห่งของอบต.นิคม ได้แก่ ศพด.โคกอิสระ ศพด.หัวช้าง ศพด.สระกอไทร ศพด.ดงยายเภา โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสนุกสนาน

1484288170262

1484288170262

1484288198125

1484288198125

1484288199967

1484288199967

1484288201444

1484288201444

1484288213146

1484288213146

1484288216839

1484288216839

1484288228430

1484288228430

1484288238498

1484288238498

1484288243122

1484288243122

1484288247784

1484288247784

1484288252376

1484288252376

1484288262169

1484288262169

1484288274413

1484288274413

1484288278192

1484288278192

1484288283060

1484288283060

1484288284615

1484288284615

1484288300209

1484288300209

1484294568719

1484294568719

1484294617539

1484294617539

1484294636440

1484294636440

1484294638241

1484294638241

1484294640069

1484294640069

1484294641821

1484294641821

1484294643539

1484294643539

1484294645286

1484294645286

1484294658716

1484294658716

1484294660784

1484294660784

1484294668692

1484294668692

1484294673450

1484294673450

1484294676332

1484294676332

1484294814525

1484294814525

1484294815519

1484294815519

1484294817479

1484294817479

1484294818468

1484294818468

1484294822532

1484294822532

1484294824922

1484294824922

1484294827151

1484294827151

1484294829584

1484294829584

1484294830948

1484294830948

IMG_3618

IMG_3618

IMG_3622

IMG_3622

IMG_3623

IMG_3623

IMG_3629

IMG_3629

IMG_3635

IMG_3635

IMG_3654

IMG_3654

IMG_3662

IMG_3662

IMG_3669

IMG_3669

IMG_3673

IMG_3673

IMG_3675

IMG_3675

IMG_3677

IMG_3677

IMG_3680

IMG_3680

IMG_3688

IMG_3688

IMG_3689

IMG_3689

IMG_3692

IMG_3692

IMG_3693

IMG_3693

IMG_3696

IMG_3696

IMG_3698

IMG_3698

IMG_3699

IMG_3699

IMG_3701

IMG_3701

IMG_3703

IMG_3703

IMG_3706

IMG_3706

IMG_3709

IMG_3709

IMG_3712

IMG_3712

IMG_3713

IMG_3713

IMG_3714

IMG_3714

IMG_3716

IMG_3716

IMG_3717

IMG_3717

IMG_3723

IMG_3723

IMG_3727

IMG_3727

IMG_3728

IMG_3728

IMG_3729

IMG_3729

IMG_3730

IMG_3730

IMG_3732

IMG_3732

IMG_3734

IMG_3734

IMG_3735

IMG_3735

IMG_3737

IMG_3737

IMG_3739

IMG_3739

IMG_3743

IMG_3743

IMG_3745

IMG_3745

IMG_3746

IMG_3746

IMG_3750

IMG_3750

IMG_3756

IMG_3756

IMG_3759

IMG_3759

IMG_3762

IMG_3762

IMG_3764

IMG_3764

IMG_3766

IMG_3766

IMG_3770

IMG_3770

IMG_3775

IMG_3775

IMG_3777

IMG_3777

IMG_3780

IMG_3780

IMG_3781

IMG_3781

IMG_3783

IMG_3783

IMG_3787

IMG_3787

IMG_3790

IMG_3790

IMG_3791

IMG_3791

IMG_3793

IMG_3793

IMG_3794

IMG_3794

IMG_3796

IMG_3796

IMG_3797

IMG_3797

IMG_3798

IMG_3798

IMG_3800

IMG_3800

IMG_3802

IMG_3802

IMG_3803

IMG_3803

IMG_3807

IMG_3807

IMG_3808

IMG_3808

IMG_3809

IMG_3809

IMG_3812

IMG_3812

IMG_3813

IMG_3813

IMG_3818

IMG_3818

IMG_3819

IMG_3819

IMG_3821

IMG_3821

IMG_3827

IMG_3827

IMG_3831

IMG_3831

IMG_3833

IMG_3833

IMG_3836

IMG_3836

IMG_3841

IMG_3841

IMG_3842

IMG_3842